تبلیغات
graffiti - معرفی

ا

graffiti
تقدیم به کسانی که دیوار ها را رام خود کردند و دیواری سرد و خاموش برایشان بزرگ ترین هدیه است تا آنها بتوانند با عشق و هنر خود دیوار را جزیی از روح خود کنند


¿معرفی
جمعه 29 تیر 1386

TRANE


HI MY NAME IS
     TRANE   

نوشته شده در جمعه 29 تیر 1386 و ساعت 04:07 ق.ظ توسط : trace