تبلیغات
graffiti

ا

graffiti
تقدیم به کسانی که دیوار ها را رام خود کردند و دیواری سرد و خاموش برایشان بزرگ ترین هدیه است تا آنها بتوانند با عشق و هنر خود دیوار را جزیی از روح خود کنند


¿
یکشنبه 13 آبان 1386

graffiti

اندازه واقعی

نوشته شده در یکشنبه 13 آبان 1386 و ساعت 05:11 ق.ظ توسط : trace