تبلیغات
graffiti - هر نقشی روی دیوار, graffiti نیست.

ا

graffiti
تقدیم به کسانی که دیوار ها را رام خود کردند و دیواری سرد و خاموش برایشان بزرگ ترین هدیه است تا آنها بتوانند با عشق و هنر خود دیوار را جزیی از روح خود کنند


¿هر نقشی روی دیوار, graffiti نیست.
جمعه 16 شهریور 1386

هر نقشی روی دیوار, graffiti نیست.
graffiti معمولا بشکل گروهی, مخفی, شبانه و در مکانهایی سنجیده و حساب شده به اجرا در میاید. ابزار این نوع نقاشی, قوطی رنگهای فشاری است. عناصر کار حروف هستند که به شکلهای پیچیده, آنارشیستی ولی غیر خشن, کلماتی معنی دار یا بی معنی را فرم میدهند. گروههای گرافیتیست میخواهند با کارشان -که از نطر مقامات خرابکاری تلقی میشود- تعادلی در فضای شهر و محیط زندگیشان بوجود آورند که از سردی و دیسیپلین خشک محیط کم میکند. گروههای گرافیتیست معمولا کارشان را امضا میکنند. از دیدگاه حرفه ای, ارزش کار این گروهها با هم یکی نیست و میتوان به تفصیل در مورد کیفیت بالای کار فلان گروه در مقایسه با کیفیت بسیار نازل کار بهمان گروه, بحث تخصصی کرد.

نوشته شده در جمعه 16 شهریور 1386 و ساعت 09:09 ق.ظ توسط : trace